Automobielbedrijf CITO BV

Verantwoordelijkheden van de eigenaar

In uw instructieboekje en onderhoudsboekje worden de juiste verzorging en het gebruik van de auto beschreven. Het juiste onderhoud en gebruik van uw auto zijn een goede voorzorg tegen belangrijke reparatiekosten die het gevolg zijn van misbruik, verwaarlozing of onvoldoende onderhoud. Daardoor kan ook de inruilwaarde worden verhoogd, wanneer uw auto wordt verkocht of ingeruild.

Zorg ervoor dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, waaronder het regelmatig reinigen van de carrosserie en dat de gebruikte materialen voldoen aan de voorschriften van Land Rover. Nalatigheid in het laten uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud volgens de onderhoudsintervallen van Land Rover maakt garantie op de getroffen onderdelen ongeldig.

Zodra een defect wordt geconstateerd dient u ervoor te zorgen dat uw auto – zodra dit praktisch mogelijk is – voor het uitvoeren van onder garantie vallende reparaties, wordt aangeboden aan een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner. Hierdoor zullen de gevolgen van een defect op uw auto en de aard van de uit te voeren reparatie gunstig worden beïnvloed.

Overtuig u ervan dat reçu’s voor uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden bewaard bij de auto en dat de bevestiging van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden altijd wordt geregistreerd in uw onderhoudsboekje.